Har du en bekymring for et barn eller en ungdom?

Det skal være trygt og godt å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I Tysvær kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.